Gislaveds kommun har som mål att det ska byggas 800 nya lägenheter i kommunen fram till år 2030. Än så länge är målet långt i från nära att bli uppfyllt men nu har kommunen planer på ett nytt lägenhetshus i Gislaved. Läget, nuvarande kommunparkeringen vid korsningen Ängsgatan/Stationsallén, är också ett av det bästa i Gislaveds kommun enligt politikerna.

– Vi har precis haft näringsutskott där vi fattat beslut om denna inbjudan till markanvisning. Det är väldigt glädjande att vi kan gå ut och erbjuda det bästa läget i Gislaveds kommun, säger Anton Sjödell (M) som är ordförande i kommunstyrelsens näringsutskott.

– Det är fantastisk roligt. Det här är den bästa plasten i hela kommunen. Det finns många som vill bo i vår kommun och då bo centralt så det känns jättebra att vi får dra igång detta, fortsätter Marie Johansson (S) och Carina Johansson (C) fyller i:

– Den här platsen har ju varit en parkeringsplats och känns lite outnyttjad. Nu har vi fått till så vi kan ha både parkering och bostäder genom att bygga på höjden och det känns bra. Det är ju spännande med det här sättet att jobba också för det är ju ett nytt sätt att jobba på i kommunen.

Det nya sättet att jobba på är att kommunen istället för att vänta på förfrågningar från villiga aktörer nu går ut och erbjuder intresserade aktörer att komma in med skriftlig intresseanmälan med en kort beskrivning av aktörens planer för projektet. Kommunen kommer sedan att välja ut tre av dessa förslag som får mer tid på sig att presentera en mer detaljerad plan. Utav dessa tre kommer sedan kommunen välja ut den aktör som passar bäst för det här projektet.

Annons

– Vi gör det på ett sätt som vi inte gjort tidigare. Förut har vi tagit emot förfrågningar, nu gör vi tvärtom. Vi ställer frågan och kan därför styra taktpinnen lite mer och kunna få det vi vill ha. Vi har vaskat fram ett antal aktörer som vi tror har en bra möjlighet att ta sig an detta projekt och dessa kommer få en direktinbjudan från oss men vi kommer också annonsera för att sprida ordet och få så många som möjligt att lägga ett första bud, säger Louise Skålberg som är stabschef på mark och exploatering på tekniska förvaltningen.

Allt från utformning av huset, huset storlek och huruvida det blir bostadsrätter eller hyresrätter är ännu inte klart. Detaljplanen för bygget är ännu inte färdigställd vilket ger aktörer som vill ge sig in i projektet relativt fria tyglar.

– Detaljplanen kommer att arbetas med under tiden och kommer att göras i samråd mellan kommunen och den aktör som till slut får möjlighet att bygga. Så om det blir exempelvis hyresrätter eller bostadsrätter har vi inte ringat in än, säger Louise.

– Vi kommer förhoppningsvis ha förutsättningen att välja mellan tre riktigt bra förslag. Sen är det klart att vi kommer vara med och styra lite. Vi tänker oss att det blir minst fyra våningar med bostäder, ett 50-tal lägenheter och gärna någon våning med kommunal verksamhet, säger Sven Hedlund som är stadsarkitekt på Gislaveds kommun.

När är det realistiskt att det blir inflyttning i huset?

– Realistiskt sett kan nog första spadtag tas hösten 2019 och kanske inflyttning ett år senare i så fall, svarar Louise.