I nuläget finns det 16 personer på Sverigedemokraternas kommunlista för Värnamo inför valet. Högst upp återfinns Anne Karlsson, som även sitter i partistyrelsen, och Boo Karlsson, som är ledamot i servicenämnden. Båda sitter också i kommunfullmäktige.

Valberedningens förslag på kommunlista i Värnamo

1. Anne Karlsson

2. Boo Karlsson

3. Bengt Lundström

4. Johan Nissinen

5. Sylvia F..

Valberedningens förslag på kommunlista i Värnamo

1. Anne Karlsson

2. Boo Karlsson

3. Bengt Lundström

4. Johan Nissinen

5. Sylvia Friberg

6. Jerker Friberg

7. Sven-Evert Gunnarsson

8. Katja Ganekind

9. Johnny Hornbrink

10. Jan Cherek

11. Hans-Olof Karlsson

12. Mikael Skogström

13. Stefan Andersson

14. Jan Andersson

15. Fredrik Garpenholm

16. Jan Nilsson

– Det är väl bra och drivna personer, så det har jag absolut ingenting emot, säger Johnny Hornbrink (SD), ordförande för Sverigedemokraterna Finnveden.

"Vallistan blir mindre viktig"

Valberedningen har placerat honom på nionde plats i listan:

– Det var väl ungefär vad jag ville. Det är nämligen så att vallistan blir mindre och mindre viktig, eftersom det går på personkryss i första hand. Sedan tyckte jag väl att de som sitter i olika nämnder och kommunfullmäktige kunde gå före mig, säger han.

Vad tycker du om listan i övrigt?

Annons

– Det är ju valberedningen som tar fram den. Jag tycker väl att den är ganska okej och har väl inga större invändningar, säger han och berättar att det förmodligen tillkommer några namn längre fram.

Få kvinnor

Bland de 16 namnen återfinns endast tre kvinnor, men enligt Johnny Hornbrink vill partiet gärna att fler kvinnor engagerar sig:

– Ungefär en tredjedel av dem som är med i SD är kvinnor, men att man inte engagerar sig handlar väl antingen om intresset eller att de inte vågar. Det är svårt att få folk att engagera sig om man inte vill eller har tid. Det gäller ju all föreningsverksamhet.

Johnny Hornbrink medger också att man har svårt att engagera yngre personer.

– De ser väl ut som på övriga partiers listor, att de flesta brukar vara i femtioårsåldern. Det är ett problem överhuvudtaget i Sverige, allt färre yngre engagerar sig. Det är många pensionärer på partiets möten och förmodligen beror det på att de har sett hur samhället har förändrats.

Det ser inte heller ut som att det är särskilt många med utländsk bakgrund i listan. Vad tänker du kring det?

– Det är väl ett problem, helt klart, men det finns en hel del utlandsfödda som är med i partiet i Värnamo och Gislaved, säger Johnny Hornbrink och hänvisar också till flera opinionsundersökningar som visar att det finns ett ökat stöd för SD bland utrikesfödda.

Hur tror du att det går för partiet i kommunalvalet?

– Som man upplever det tyder det på att vi ska öka. Sedan beror det ju på vad som händer i sista stund, både politiska utspel och samhället överlag.