VN har tidigare kunnat berätta om det nystartade partiet Bevara Akutsjukhusen som ställer upp i landstingsvalet i Jönköpings län i höst. Bland partiets kandidater återfinns tio personer som är verksamma på Värnamo sjukhus.

– Politikerna har inte lyssnat på oss i sjukhuspersonalen. Det är därför vi sitter här nu, säger Ida Höglund som står som tvåa på partiets vallista.

Strider för akutsjukhusen

Gemensamt för de som kandiderar för det nya partiet är att de brinner för att stoppa centraliseringen av sjukvård, att de vill återföra verksamhet som har flyttats samt att de vill ha lokala chefer med mandat att fatta beslut.

– Jag har jobbat på andra sjukhus och sett hur det går när centraliseringen fortskrider. Det får inte gå längre än vad det redan har gjort i vårt län, anser Jan-Olof Svärd.

Samtliga kandidater menar att de med sin kunskap - som de har erhållit genom att vara verksamma inom sjukhusbranschen - har en annan syn på hur politiska beslut påverkar kvaliteten på länets sjukvård.

– Till att börja med måste politikerna definiera vad de menar med att vi ska ha tre akutsjukhus. Ett akutsjukhus ska enligt den egentliga definitionen bland annat bedriva intensivvård, förlossningsvård och akutkirurgi. Men med den politik som förs riskerar länets akutsjukhus att inte uppfylla definitionen, säger Jan-Olof Svärd, varpå Mats Hoppe tillägger följande:

Annons

– Nu när vi ställer upp i valet blir det nästintill en folkomröstning. Ska vi ha tre akutsjukhus på låtsas eller på riktigt?

En personalfråga

Kandidaternas ideella engagemang har inte endast uppkommit ur viljan att erbjuda invånarna kvalitativ vård, utan också ur en önskan om att kunna arbeta på en framåtsträvande och attraktiv arbetsplats.

– Jag har arbetat på kirurgkliniken i snart tio år och har sett hur man har nedmonterat verksamheten. Min önskan är att kunna arbeta kvar och leva resten av livet här, men det kommer jag inte att kunna göra om utvecklingen fortsätter i samma riktning, säger Ida Höglund.

Partiet menar att ytterligare en mandatperiod utan deras politik kan leda till att länet står med ett akutsjukhus mindre.

Lätt att engagera

Gällande utformningen av partiets vallista menar partiet att det inte har varit svårt att få folk att ställa upp.

– Vi hade kunnat utöka listan med det dubbla antalet kandidater, men valde att sätta stopp vid drygt tjugo kandidater, säger Birgitta Johansson.

Pontus Lundgren och Ida Höglund är två av de som har störst chans att komma in i regionfullmäktige.

– Det känns spännande. Med våra 21 namn på listan sett till att det finns 81 platser i regionfullmäktige har vi verkligen vässat armbågarna, säger Pontus Lundgren.

– Jag hoppas innerligt att vi får makt att påverka, tillägger Ida Höglund.

Här är partiets Värnamo-kandidater

Ida Höglund, läkare

Pontus Lundgren, läkare

Helen Skogelin Torvaldsson, sjuksköter..

Här är partiets Värnamo-kandidater

Ida Höglund, läkare

Pontus Lundgren, läkare

Helen Skogelin Torvaldsson, sjuksköterska

Jan-Olof Svärd, läkare

Martin Melmerfors, läkare

Birgitta Johansson, sjuksköterska

Ann-Christin Enroth, sjuksköterska

Maria Malmerfors, läkare

Mats Hoppe, förvaltningschef

Amin Kassem, läkare