Det förslagsställaren, tänker sig är först och främst att skolpersonal i grund- och förskolan i kommunen ska ges instruktörsutbildning. Det skulle innebära dels att de själva kan utföra hjälpinsatser, dels att de kan informera vidare.

Medborgaren vill även att kunskaper om liväddning ges i skolan vid återkommande tillfällen. Syftet är att alla som går ut grundskolan ska kunna hjälpa medmänniskor i nödläge.

Förslagsskribenten påtalar att det finns skolor på andra håll i landet som redan har provat på att förbättra kunskaperna i när och hur man larmar, åtgärder vid luftvägsstopp, hjärt-lungräddning och hur en hjärtstartare fungerar.