Det finns ett uttryck om att lasta över problem på andra. I det här fallet var det just vad som hände, bokstavligt talat.

Någon gång under tiden 2–6 september har ett fordon backat upp från Bondstorpsvägen in på den lilla skogsvägen.

— Hjulspåren i gräset är fortfarande synliga och visar att det rör sig om en lastbil med dubbla bakhjul. Den har först försökt backa in i skogen, men har sedan valt att dumpa resterna på sidovägen.

Annons

Resterna visar tydligt att det handlar om en mindre brunmålad byggnad med vita knutar. Snedtaket är tjärat, vilket ser ut att ha skett relativt nyligen. Byggnaden har varit isolerad med stenull och plastfolie och haft el indragen. Sladdar och kopplingsdosor ligger som garnering över brädhögen.

— Det här har uppenbarligen varit dörren, säger Jan, och visar på ett rödmålat handtag. Polisen undrade om byggnaden hade något fönster, men det har vi inte hittat – om det nu inte ligger i botten av bråten.

Troligen blir det nu Jan och delägande släktingen Christer Lyck som får stå för bortforslingen och omhändertagandet av byggnadsresterna.

— Jag kan tänka mig att det blir frågan om en ordentlig deponiavgift, kanske uppåt 3 000 kronor. Det handlar ju om blandade material.

Just den frågan ska de kolla upp med försäkringsbolaget. De är också nyfikna på om polisutredningen kommer att leda någon vart.

Vad tänker du om gärningsmannen?

— Det kan vara vem som helst: Någon som köpt byggnaden och ångrat sig, ett företag som lovat ta hand om det, men sett en billigare lösning. Att det skulle handla om en fastighetsägare i trakten har jag svårt att tänka mig.