Enligt flera källor bedriver det anmälda gymmet i Värnamo olovlig kameraövervakning av sina lokaler. Övervakningskamerorna ska enligt dem vara placerade på olika ställen i gymmet.

Kameraövervakning vad gäller?

Tillstånd behövs om du vill övervaka en plats som är fritt upplåten för allmänheten. Överv..

Kameraövervakning vad gäller?

Tillstånd behövs om du vill övervaka en plats som är fritt upplåten för allmänheten. Övervakningsintresset måste alltid väga tyngre än integritetsintresset för att tillstånd ska ges. Vid kameraövervakning måste allmänheten upplysas om detta med tydlig skyltning på övervakningsplatsen. Det ska också klart framgå vem som bedriver övervakningen. Verksamheter som säljer varor eller tjänster behöver inget tillstånd, men en anmälan till Länsstyrelsen måste ändå alltid göras.

Länsstyrelsen bekräftar att det finns ett ärende rörande misstänkt olovlig kameraövervakning på gymmet. Redan i höstas skickade myndigheten ett brev till gymmet angående anmälan, med uppmaning att företaget skulle höra av sig samt montera ned uppsatta kameror. Så har inte skett.

– Vi har till och med varit utanför och tittat in. I entrén såg vi någonting som liknade en kamera, men ägaren ännu inte hört av sig till oss, säger Peter Blomsterberg förvaltningshandläggare på rättsenheten vid Länsstyrelsen i Jönköping.

Inte enda gymmet

Det anmälda gymmet är inte det enda gymmet i Värnamo som har kameraliknande föremål i sina lokaler. Detta trots att inget av dem har tillstånd.

– Många väljer att använda attrapper för att avskräcka. Dessa är inte olagliga i sig, man kan ha både attrapper och skyltar och det kan vi inte förhindra, säger Peter Blomsterberg.

Annons

Problemet är att besökarna inte vet med säkerhet om de är filmade eller inte, vilket ju är ett av kameralagens syften.

Tillstånd svårt

Att få tillstånd till övervakning i gym är generellt svårt, eftersom det är en plats för rekreation och träning. 2012 skärptes lagen, då praxis klargjorde att behovet av integritet på en gymanläggning vägde tyngre än behovet av att övervaka.

– Men vi tar ställning från fall till fall. Om en verksamhet ansöker om kameraövervakning gör vi alltid en individuell bedömning. Det kan ju vara så att anläggningen är utsatt för upprepade inbrott, stölder eller skadegörelse och då kan vi göra undantag från regeln. Men det fordrar ju som sagt att man ansöker först, säger Peter Blomsterberg.

Vad händer när ni får in en anmälan?

– Vi försöker att komma i kontakt med företaget genom att skicka ett brev. Om de inte hör av sig skickar vi ett föreläggande och ber dem ta ned sina kameror, men de allra flesta hör av sig och då reder vi ut om det är attrapper eller inte.

Hur ofta kontrollerar ni att kamerorna verkligen är attrapper och inte äkta?

– Det gör vi sällan. Vi litar på att de talar sanning, om vi inte har skäl att tro att så inte är fallet.

Så i princip kan kamerorna faktiskt vara äkta?

– Ja, men i så fall bryter ju verksamheten mot lagen. Om vi får indikationer på att det är så gör vi ett besök på platsen.

Kvarstår misstanke kan Länsstyrelsen göra en åtalsanmälan hos polisen. De kan också besluta om vitesförläggande.

– Polisanmäla kan också privatpersoner göra, om de misstänker olovlig kameraövervakning, säger Peter Blomsterberg.

Värnamo Nyheter har varit i kontakt med det anmälda gymmet, som avböjer att kommentera uppgifterna.