För drygt en vecka sedan skrev vi om grundvattennivåerna i Vaggeryds kommun, som ligger ungefär en meter under tidigare års nivå.

Läs mer: Grundvattnet en meter under normal nivå

En läsare kommenterade då: ”I Vaggeryd sjönk grundvattnet markant i samband med tunnelbygget under järnvägen. Grundvattnet pumpas upp och ut i Lagan. Dygnet runt året runt”. Uppgiften låter märklig, med tanke på de senaste årens oro för grundvattnet.

— Det stämmer faktiskt. Nivåerna beräknades med hjälp av en konsult, men påverkan blev lite större än vi hade planerat, bekräftar tekniska kontorets chef, Magnus Ljunggren.

Annons

Den aktuella undergången är byggd i form av en vattentät balja. Denna lösning brukar oftast räcka för att bilarna ska komma torrskodda under järnvägen. Men som alla slagrutespecialister vet, varierar grundvattnets nivå – även över en platt yta. Berg spelar in, liksom förekomsten av lera och andra jordlager.

På det aktuella stället står grundvattnet högt och når normalt över kanten på ”baljan”. Därför sänks grundvattennivån nu aktivt.

— Det påverkar grundvattnet inom en radie på drygt 100 meter. Och gjorde att vi fick gå in och borra djupare i några privata bevattningsbrunnar i området, berättar Ljunggren.

Problemet med det ytliga grundvattnet har bara uppstått på detta enda ställe. Vid gång– och cykeltunnlarna vid Slättens förskola och vid Skillingehus fungerar baljan, liksom vid Sturegatans lopp under järnvägen i Skillingaryd.

— Där finns det också pumpar, men bara för att pumpa bort det ytvatten som bildas när det regnar, berättar tekniska chefen.