Gislaveds pastorat har ansökt om länsstyrelsens godkännande av kulturhistoriskt värdefulla gravstenar på Anderstorps kyrkogård. Nu har Jönköpings läns museum gjort en inventering av gravarna på kyrkogården och gjort en bedömning av deras kulturhistoriska värden. Samma sak har tidigare gjorts på Villstads kyrkogård, berättar Magnus Rickardsson, fastighets- och kyrkogårdschef i Gislaveds pastorat.

– Tanken är egentligen att det är något vi ska göra på alla kyrkogårdar, men det är ett stort och omfattande arbete, säger han.

Annons

Kyrkogården i Anderstorp är från mitten av 1800-talet, berättar han. Anledningarna till att vissa gravstenar anses ha ett kulturhistoriskt värde kan vara flera.

– Antingen kan det vara åldern, att de är gamla, eller att gravstenen har ett speciellt eller tidstypiskt utseende. Eller att de tillhör en speciell person från bygden, grundaren av en fabrik eller så.

Anledningen till att pastoratet ansökt om att få gravstenarna klassade som kulturhistoriskt värdefulla är att bevarandet av dem inte ska belasta församlingsavgiften. De gravar som bedöms som värdefulla ska i den mån det är möjligt bevaras på plats eller i andra hand flyttas till annan lämplig plats på kyrkogården. Magnus Rickardsson tycker det är viktigt att gravstenarna bevaras på ett bra sätt.

– Det viktiga är att de får stå där de står. Att de står säkert och att de står värdigt.

LÄS MER: Kyrkogård rustas upp