Det är fjärde gången som Dagens Samhälle genomför den här rankning som mäter hur de olika kommunerna klarar målen i FN-satsningen Agenda 2030.

Gnosjö ligger i topp i kategorin småstads- och landsbygdskommuner. Enligt kommunstyrelsens ordförande Kristine Hästmark har det till stor del att göra med Gnosjöandan.

– Vi har en fantastisk arbetsmarknad, ett näringsliv med mestadels småföretag och familjeföretag som har ett unikt engagemang i sina anställda, säger hon i ett pressmeddelande.

Hälsa och välbefinnande har varit i fokus i den här rankningen, där sju mått ingår som rör medellivslängd, andel långtidssjuka med psykiska besvär, fallolyckor och antibiotikaförsäljning.

I kategorin storstadskommuner är det Håbo kommun som har bäst resultat.