Undersökningen går ut på att företagen får sätta betyg på hur man upplever att respektive kommun uppträder gentemot företagen enligt en skala på 1-6, där 1 är dåligt och 6 är utmärkt. 3 är godtagbart och 4 är bra.

– Ett eftersträvansvärt mål för en kommun bör vara att hamna över 4,0. Det är hela tre kommuner i GGVV-området som ligger över 4,0 vilket såklart är väldigt glädjande, säger Dan Sylvebo, Regionchef Svenskt Näringsliv.

Gnosjö placerar sig på en femteplats totalt bland landets 290 kommuner gällande hur det lokala företagsklimatet upplevs. Kommunen får återigen högst medelbetyg bland Jönköpings läns kommuner, med ett medelbetyg på 4,5.

Efter Gnosjö är de länskommuner som når 4,0 eller mer Mullsjö (4,2), Värnamo (4,2), Tranås (4,1), Aneby (4,0) samt Vaggeryd (4,0).

Glädjande är även att Jönköpings län återigen är det län i Sverige med högst medelbetyg, 3,83.

– Det har länge varit bra företagsklimat i Jönköpings län, så jag är inte förvånad över resultatet.

Där emot får Gislaveds kommun tillsammans med Jönköpings kommun lägst länsbetyg, 3,4. Å andra sidan är det en uppgång med 0,2 jämfört med i fjol för Gislaveds del.

– Det har tidigare varit ett problem med kommunens bemötande gentemot företagen. Gislaveds kommun har inlett ett arbete med att förbättra företagsklimatet och vi har redan sett en liten förbättring i undersökningen.

Annons