Vänj er vid Enter Gislaved AB. Det är Gislaveds Näringsliv AB:s nya namn. Som ett led i en strategi mot att bli ett ledande näringslivsbolag i landet väljer man att byta namn. Det hela avslöjade under årets upplaga av Affärsgalan under torsdagen. Då visades också den film som ska användas för att förklara det unika i Gnosjöandan.

Namnbyte ett strategiskt val

Upprinnelsen till namnbyten var den träff mellan dåvarande Gislaveds Näringsliv AB och företagare i kommunen som hölls för knappt ett år sedan.

– Då togs det fram en lista med punkter att åtgärda för att öka möjligheterna för näringslivet i kommunen. Ett av målen var att nå ut med vad vi som näringslivsbolag gör på ett tydligare sätt, förklarar Leif Österlind som är vd för det kommunägda näringslivsbolaget och näringslivschef i Gislaveds kommun. För att tydliggöra uppdraget och bli tydligare i sin kommunikation valde man alltså att byta namn till Enter Gislaved AB.

– Enter är något som alla kan relatera till, säger Leif Österlind och förklarar det som ett rejält avstamp inför framtiden.

Bolaget bildades 2004 och 2017 övergick det till att bli helt kommunägt. Enters uppdrag, som kommunägt näringslivbolag, är bland annat att främja kompetensförsörjningen inom näringslivet i Gislaveds kommun, att underlätta för industriell förnyelse, jobba för bra infrastruktur när företagen går allt mer mot den globala marknaden och genom att synliggöra ledig mark för etableringar och bostäder, skapa förutsättningar för nyföretagande och välkomna etableringar av företag i kommunen.

Annons

– Gislaved är den näst mest industritäta kommunen i landet, konstaterar Leif Österlind och tillägger:

– Som näringslivbolag vill vi sätta näringslivet här på kartan och vi vill att man ska känna till bolaget i hela landet.

Årets pristagare

Under Affärsgalan som genomfördes i Torghuset i Smålandsstenar i torsdags utsågs Hestra samhällsförening till ”Årets attraktivitet”, Artima Design AB till ”Årets Butik”, Gunnarsson Maskin till ”Årets entreprenör”, GI Multi AB till ”Årets turismpris” och Joakim Wiedesheim till ”Årets innovatör”. Eiron Anderssons minnespris tilldelades Lotta Moberg.