– Det går att göra förändringar och vi har jobbat envist och systematiskt för att få till ett hållbart lärande bland våra elever. Det är jätteroligt att Skolinspektionen uppmärksammar det, säger Gunilla Davidsson, gymnasiechef.

I en kvalitetsgranskning har Skolinspektionen tagit reda på hur väl de tekniska programmen på Gislaveds gymnasium klarar sitt uppdrag att ge eleverna förutsättningar att nå de nationella målen.

De har bedömts utifrån rektorns ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betygsättning.

På samtliga punkter anser Skolinspektionen att man på de tekniska programmen arbetar på sätt som främjar skolans utveckling i hög utsträckning.


Foto: Nils Lindgren

Gunilla Davidsson är stolt över rapporten och säger att de fina omdömena är lärarnas och elevernas förtjänster.

– Det finns till och med saker där som jag inte har reflekterat över, säger hon.

Som exempel nämner hon att rapporten tar upp att lärarna har högt ställda förväntningar på eleverna – något som hon inte uttalat att de ska ha.

– Det visar att det faller sig helt naturligt för dem att ta sina uppdrag på stort allvar och ska man ju göra i den här yrkesrollen.

De olika programmen är indelade i lärarlag. Dit bjuds eleverna in med jämna mellanrum för att diskutera sin utbildning, komma med synpunkter och förslag till förbättringar.

– Sen ser vi över vad vi har för möjligheter att tillmötesgå deras önskemål. Det är jätteviktigt att vi lyssnar på eleverna och förstärker deras delaktighet. De har rätt att ställa krav på sin utbildning, säger Gunilla Davidsson.

Annons

Hon betonar att Gislaveds gymnasium spelar en viktig roll som kompetensförsörjare till kommunen.

– Vi kan inte luta oss tillbaka bara för att vi har fått goda omdömen. Vi har massor kvar att göra och det är bara att fortsätta jobba.