Internet växer sig allt starkare och blir mer och mer involverat i vårt dagliga liv. Detta gör att vi kräver allt starkare och snabbare uppkopplingar för att kunna leva våra liv utan störningar så som att en video ska buffra en stund innan den startar eller att favoritserien hackar lite när vi streamar den på vår smart-TV.

I Gislaved hade endast cirka hälften av invånarna tillgång till bredband i slutet av 2016 men under året som gått har den siffran stigit med över 20 procent. En ökning som gör att Gislaved hamnar bland de tio bästa kommunerna i landet när det gäller att utöka tillgången på bredband.

– Utbyggnadstakten av fiber är stabil i Sverige som helhet, men fortfarande saknar cirka 28 procent av invånarna i Gislaved tillgång till snabbt bredband. De riskerar att hamna i ett digitalt utanförskap när välfärden digitaliseras, vilket gör det viktigare än någonsin att nå bredbandsmålen, säger Mikael Ek, vd för Svenska Stadsnätsföreningen i ett pressmeddelande.

I och med ökningen har nu 72 procent av Gislaveds invånare tillgång till bredband vilket också är riksgenomsnittet. Det nationella målet är dock att 95 procent av Sveriges befolkning ska ha tillgång till bredband till år 2025.