Nu har jag fått min första faktura för 190 literskärl, vanligen bara halvfull. Värnamo passar på att höja min taxa med 28,8 procent! Bättre ekonomi bara för ena parten. Sedan Värnamo drog in containrar för återvinning i Tånnö har jag lagt många mil och mycket drivmedel för att själv lämna sopor, papper, plast, glas, papp- och metallförpackningar, i Värnamo för återvinning. Hur miljövänligt har det varit?

Nu får det bli färre resor till Värnamo för att istället fylla min tunna till 100 procent.

Lennart Strömwall

Tånnö