Han är gatuchef på Gislaveds kommun och säger att man alltid har tillgänglighetsfrågor med när det byggs nytt. Då görs det anpassningar som ska underlätta för personer med olika funktionsnedsättningar redan från början.

LÄS MER: Här är de värsta gatorna

– I varje nyproduktion vi håller på med tar vi med det direkt.

Däremot finns det i dagsläget inget program för att åtgärda brister som redan finns.

Ingen plan

– Det finns ingen plan för att beta av, så att säga. Men en sådan kan ju kanske komma i framtiden.

Annons

Enligt Kjell-Ove Willstrand blir ändå en del problem åtgärdade genom att folk hör av sig till kommunen.

– Om det kommer in synpunkter så tittar vi på det.

Han påpekar att det alltid kostar pengar att till exempel göra något åt trottoarkanter, men att man försöker hitta lösningar.

– Att få ner hastigheten kan också vara ett sätt att göra det bättre. Danska vägen tittar vi på just nu, hur vi kan sänka hastigheten där.

Tillstånd krävs

När det gäller trottoarpratare krävs det tillstånd för att få sätta ut sådana.

LÄS MER: Gislaved har blivit tillgängligare

– Då kan vi peka ut var vi vill ha dem. Det händer då och då att vi påpekar att de inte står rätt, säger gatuchefen.

Han tycker det är bra att SRF vill belysa frågan.

– Vi kan ju hoppas det tas hela vägen upp till fullmäktige så att vi kan få mer pengar till det här.