Enligt uppgift till tidningen har Garo ett arbetssätt på lagret i Gnosjö som rent arbetsmiljömässigt inte är tillfredställande. Dessutom har lagret svårt att hålla en tillräckligt god ”leveransprecision”. Därför har företagsledningen fattat beslutet att flytta produktion under 2018 av bland annat mätarskåp, plåt och gjutkapslar till fabriken i Polen där det finns lediga ytor. Garos vd och koncernchef Carl-Johan Dalin säger att det inte finns någon dramatik med flytten.

– Vi ska inte stänga någon fabrik. Utan nämnda justeringar skapar yta för oss i Gnosjö och det kan användas för att ta hand om andra tillväxtområden.

Vad innebär flytten för de anställda?

– Vår bedömning är att ingen tillsvidareanställd personal berörs. Vad som händer med visstidsanställda och inhyrd personal är för tidigt att säga.

Carl-Johan Dalin betonar att Garo ska vara kvar i Gnosjö.

– Det här ger koncernen möjlighet att fortsätta att växa. Vi investerar i Gnosjö.