Kommunen har tagit del av analyserna av de vattenprover som gjordes i tätorten förra veckan, och som visar att vattnet är tjänligt när det gäller bakteriehalten. Därmed finns det heller ingen anledning att fortsätta koka vattnet före förtäring.

Från kommunens sida uppmanar man samtidigt att följa informationen om vattenförsörjningen under veckan då arbetet med att reparera den trasiga ledningen fortsätter. Beroende på vad som händer i det pågående reparationsarbetet, utesluter man från teknik- och fritidsförvaltningens sida dock inte att det kan bli aktuellt med nya rekommendationer om att först koka vattnet, enligt kommunens hemsida.

Gnosjö Folktandvård, som tvingades stänga den 8 augusti dagen efter vattenläckan, har också kunnat öppna sin verksamhet igen.