Fredag den 23 december är det öppet för allra sista gången på fritidsgården UG i källaren i Skillingehus. Alltså den gamla fritidsgården i Skillingaryd.

Fakta: Öppettider fritidsgårdar

Efter den 23 december stänger gamla fritidsgården i Skillingehus.

Den nya fritidsgården i Skill..

Fakta: Öppettider fritidsgårdar

Efter den 23 december stänger gamla fritidsgården i Skillingehus.

Den nya fritidsgården i Skillingaryd öppnar under sportlovet.

Under jullovet är fritidsgården i Vaggeryd öppen: 28, 29 och 30 december samt 4, 5 och 7 januari. Därefter är det öppet i Vaggeryd tisdag-lördag.

Håll utkik på kommunens webbsida för detaljer om hur barn och ungdomar med kommunens hjälp får transport mellan Vaggeryd och Skillingaryd fram till sportlovet.

— Det är sista kvällen. Ever. Och kanske fem år försent, säger Tommy Wallin, chef för den öppna ungdomsverksamheten i Vaggeryds kommun.

I februari

Under sportlovet kommer sedan en ny fritidsgård att öppnas upp i hörnlokalerna vid torget några hundra meter bort.

En lokal som var tänkt att öppna redan i januari - men så blev det inte.

Annons

— Allt är inte klart och det är jättesorgligt att Skillingarydsbarnen hamnar i kläm, men i slutändan kommer det att bli väldigt bra, fortsätter Tommy Wallin.

— Alternativet hade varit att öppna en halvklar lokal.

Men även om det alltså helt saknas öppna fritidsgårdslokaler i Skillingaryd från julafton och fram till sportlovet, så kommer det inte att saknas ungdomslokaler i kommunen.

Tommy Wallin berättar att man just nu tittar på hur man kan lösa transporter av barn och ungdomar från Skillingaryd till Vaggeryd - för där är fritidsgården UC öppen.

Över julen

Tommy Wallin berättar också att man för första gången ska testa att ha öppet över jullovet - det enda lov som kommunen historiskt har haft fritidsgårdarna stängda.

— Det är dels ett önskemål från politikerna, dels så har vi många som är muslimer och dels är det många som inte har så mycket att göra på lovet, säger Tommy Wallin.

— Vi tror att det finns ett behov.

Han uppmanar alla att hålla utkik på kommunens hemsida för närmare information om hur och när bussar kommer att skjutsa barn och ungdomar mellan Skillingaryd och Vaggeryd.