Detta har hänt: En tjänsteman, Palmcrantz, jobbar några år på kommunen – bland annat med frågor om handelns attraktivitet. Detta arbete sker på förfrågan av, och i samarbete med, Näringslivsrådet. Detta råd är hälftenägt av kommunen och en förening som ägs av näringslivet – som genom ordförandeposten i bolaget har utslagsröst. När medarbetaren på Näringslivsrådet slutar söks tjänsten av Palmcrantz, som säger upp sig på kommunen efter att hon fått jobbet.

Själv understryker hon att det i anställningsavtalet står att hon ska ansvara för utvecklingen inom skola–näringsliv samt handel- och centrumutveckling.

När bolaget, genom sin nyanställda vd, genomlyser verksamheten ifrågasätts just de uppgifter som Cathrine har. De anses inte ingå i det direktiv som bolaget har från ägarna. Hon sägs upp på grund av arbetsbrist efter att ha varit anställd i 11 månader, vilket innebär en uppsägningstid på endast en månad.

Läs mer: Omtag i Näringslivsrådet

Nyligen berättade tidningen om ett avtal som skulle ha gett Palmcrantz rätt att ta med tjänsteåren från kommunkansliet vid en ny anställning för Näringslivsrådet. Kommundirektör Bengt-Olof Magnussons och dåvarande kommunalrådet Allan Ragnarssons (M) namn stod tryckta på dokumentet som undertecknare – båda i form av firmatecknare för kommanditbolaget Vaggeryds Näringslivsråd.

Läs mer: Efterspel i delikat fråga

Gert Jonsson (M), nuvarande kommunalråd, sa i den senaste artikeln att det förflöt tid emellan anställningarna och att det var detta som diskvalificerade från att ta med sig anställningstiden.

— Detta stämmer inte, det var ingen tid mellan anställningarna. Jag jobbade på kommunen hela januari 2016 och började på Näringslivsrådet i februari, säger Cathrine Palmcrantz.

Det ifrågasattes också om avtalet någonsin skrevs under.

Enligt vissa tjänstemän på kommunen var det inte tiden emellan som påverkade möjligheten att ta med sig tjänsteåren. Istället var det omständigheten att Cathrine sa upp sig. Näringslivsrådet ses som en annan arbetsgivare.

Det omtalade avtalet då, påskrivet eller inte, vad har det för betydelse?

Annons

— Från kommunens sida upprättade vi avtalet eftersom ordföranden i Näringslivsrådet krävde det. Sedan vet jag inte vad som hände med det när det nådde dem, säger kommundirektör Bengt-Olof Magnusson.

Palmcrantz intygar att hon har haft avtalet – undertecknat – i sina händer.

När näringslivsrepresentanterna, som har majoriteten i rådet, fick höra talas om avtalet – som sågs som ett villkor för anställningen – blev dess representanter i styrelsen upprörda. Allan Ragnarsson kallades till ett möte för att förklara sig.

— Jag och Bengt-Olof hade formulerat det här avtalet, där hon skulle få tillgodoräkna sig tjänsteåren på kommunen, men det skulle ju först godkännas av Näringslivsrådets styrelse eftersom det var de som tog över åtagandet. Jag minns inte om det var undertecknat eller inte när vi träffade företagarrepresentanterna, säger Allan Ragnarsson.

Enligt en representant för företagarna i rådet tyckte man att kommunen gått för långt och ville inte godkänna avtalet. Det talas om att avtalet bokstavligen ska ha rivits – men beroende på källa nämns olika personer. Avtalet ska alltså ha underkänts av näringslivsrepresentanterna och inte funnits med som ett villkor vid anställningen.

— Om någon har rivit sönder detta dokument, så var det givetvis inget som gjordes framför mina ögon och det tar inte heller bort ett utgivet löfte, kommenterar Palmcrantz.

En fråga som har diskuterats är om Näringslivsrådet ingår i ”kommunkoncernen”.

— Jag anser att det gör det. Åtminstone betraktar vi det så ur redovisningssynpunkt i och med att vi äger det till 50 procent, säger kommundirektören.

Bengt-Olof Magnusson får stöd av S-ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, oppositionsrådet Kenth Williamsson och Berry Lilja – Allan Ragnarssons företrädare på kommunalrådsposten.