"Har aldrig ens tänkt tanken på att flytta härifrån förrän nu! Den här soppan som BUN dragit igång med skolorna." skriver en förälder i ett brev till Gislaveds kommun. Upprördheten från föräldrarna har pågått sedan förslaget om ny skolorganisation kom och gäller alltifrån själva flytten till skolskjutsfrågor och lokaler. "Tycker det saknas ganska mycket information angående den "nya" skolindelningen till hösten. Skulle inte Åtteråsskolans lokaler renoveras och anpassas?" skriver en förälder. Han påpekar också att "Villstadskolans idrottshall är enligt en del lärare som jag har träffat undermålig för att kunna bedriva gymnastikverksamhet för mellanstadieklasser" och undrar hur kommunen resonerar kring det. Enligt Mats Spånberg, skolchef i Gislaveds kommun, kommer det bli förändringar av lokalerna på båda skolorna.

– Det kommer göras anpassningar på Åtteråsskolan inför höstterminen. På Villstadskolan ska det göras ännu mer.

Annons

Vad gäller skolskjutsen ställer sig en förälder frågande till att man först blivit lovade skolskjuts men nu fått besked om att man måste ansöka om det. Där menar Mats Spånberg att det rör sig om ett missförstånd.

– Vill man åka buss måste man ansöka om det, så är det i alla kommuner. Man får skolskjuts, precis som vi lovat, om man ansöker om det. Så det kommer inte vara så att vi kommer säga nej.

Hur barnens trygghetskänsla ska påverkas av omorganisationen är en annan fråga som tas upp. Föräldrarna undrar bland annat varför inga lärare från Sörgårdsskolan följer med till Gullviveskolan. "Igår kom min 11-åring hem och grät och man såg på hennes kinder och ögon att hon gråtit hela vägen hem och vet ni vad anledningen var? Det skall jag berätta det är denna förändring i skolorna att hon skall förlora alla sina lärare och är livrädd för att de nya inte skall förstå henne." skriver en förälder och tillägger "Hoppas ni är nöjda nu att ni skapat otrygga barn i lilla Gislaved."

– Man har en bild av att inga lärare följer med, men från Sörgårdsskolan går åtta lärare till Gullviveskolan, åtta stannar kvar och två flyttar till andra skolor. Det är en ganska normal rörelse. Det vanligaste är ju att man byter lärare mellan trean och fyran, säger Mats Spånberg.

Vad säger du till föräldrarna som är oroliga för sina barn?

– Det är givet att man måste möta de här barnen och vara väldigt varsam och oerhört noggrann. Man måste sätta sig in i deras förutsättningar och se till att de klarar sig på ett bra sätt framöver. Det är vårt ansvar att se till att barnen känner sig trygga.