Ärendet gäller det cancerframkallande ämnet trikloretylen, som under lång tid spridit sig till dricksvattenbrunnar. Tidigare utredningar har visat att det är Lacko som orsakat föroreningen.

– Om de inte påbörjar sanering inom tre månader begär vi ett vite på 400 000 kronor, säger Maud Enqvist, miljö- och hälsoskyddsinspektör på Gislaveds kommun.

Men Lacko har inte råd att betala och nu måste kommunen söka statliga bidrag för att få bukt på föroreningen.

– När de skickar fakturan kommer vi att gå i konkurs, säger Lackos ägare Ingemar Loftby.