Bolaget Plastkretsen har uppdraget att organisera återvinningen av plastförpackningar för vilken plastbranschen betalar för. I Sverige finns endast en anläggning för återvinning och det är Swerec i Lanna dit en stor del av den insamlade förpackningsplasten transporteras.

Swerec klarar emellertid inte av att ta emot all plast så Plastkretsen anlitar även tre företag i Tyskland. När Plastkretsen anlitade ett externt företag för en revision av samtliga fyra anläggningar så visade den att de tre företagen i Tyskland inte hade några problem att uppnå en återvinningsgrad på 80 procent, vilket är överenskommelsen i avtalet mellan företagen och Plastkretsen. Även Swerec i Lanna hade uppgett att man nådde upp till 80 procent men revisionen visade att verkligheten var en annan. Under en längre period har återvinningsgraden legat på runt 40 procent istället men man har samtidigt fått ut full betalning av Plastkretsen, pengar som man nu vill ha tillbaka.

Hur länge har det här pågått?

Annons

– Det vet vi inte ännu men åtminstone ett par år tror vi, säger Magnus Huss, styrelseledamot i Plastkretsen.

Vad har hänt med den plast som inte återvunnits?

– Det kan jag inte svara på.

Vid ett styrelsemöte den 29 april informerades ledamöterna i Plastkretsen om resultatet av revisionen och man beslöt sig då för att rikta ett krav mot Swerec på ett tresiffrigt miljonbelopp, det vill säga minst 100 miljoner kronor. Det kan även bli tal om en polisanmälan men den frågan har styrelsen ännu inte tagit ställning till.

– Vi får se lite vart de här diskussionerna med Swerec bär, säger Magnus Huss.

Kan inte det här leda till en förtroendekris för återvinningsindustrin? Varför ska jag anstränga mig när endast 40 procent återvinns?

– Jag skulle nog vilja vända på det och säga att förtroendet stärks eftersom vi har upptäckt det. Vi är väldigt glada över att ha upptäckt det men givetvis är det tråkigt samtidigt att det har hänt. Tyvärr kan man ju inte skydda sig från att bli lurad.

Peter Håkansson, vd för Swerec sedan i september förra året, konstaterar att en återvinningsgrad på 80 procent är en omöjlighet i dagens läge och att företaget vid flera tillfällen påpekat detta. I övrigt vill han inte uttala sig om Plastkretsens anklagelser ännu men säger att företaget håller på med en egen revision för att försöka bringa klarhet i vad som hänt. Enligt Håkansson försvåras arbetet dock på grund av att den förre vd:n inte vill medverka.