Peter Bertilsson är en av de som har engagerat sig i det så kallade skolupproret mot planerna på att organisera om låg- och mellanstadieskolorna i Gislaveds och Smålandsstenars tätorter. Han säger att man ville ha ett alternativ till det förslag som barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram.

"Andra sätt"

– Vi vet fortfarande inte varför man gör en sådan här rockad. Det kan inte bara finnas det här, det måste finnas andra sätt, säger han om förvaltningsförslaget som bland annat går ut på att samla alla mellanstadieelever i Gislaveds tätort till en skola.

I det förslag som han och några andra föräldrar har tagit fram tänker man sig att alla elever får gå kvar på de skolor där de går nu. Istället ska man göra en analys av de barn som ska börja i förskoleklass och se till att de som är nyanlända eller har annat modersmål än svenska sprids ut på alla skolor. Då skulle ett mindre antal barn behöva gå på en skola längre bort, enligt Peter Bertilsson.

– Det kommer att bli bra mycket mindre trafik i Gislaveds tätort.

Förslag för lärare

Annons

Förslaget innehåller även idéer för hur lärarresurserna kan utnyttjas på ett bra sätt. Till exempel föreslår man att nyanlända som har lärarutbildning eller andra kompetenser som kan användas i skolan ska kunna tas in för att avlasta.

– Någonstans bland alla de som har kommit måste det ju finnas lärare eller till exempel kuratorer. Även om de inte har hunnit få svensk legitimation för att arbeta som lärare borde man kunna använda dem. Pengar fanns ju avsatta till bussar, de borde gå att använda till detta.

Föräldragruppen har haft möten med politiker både från oppositionen och från majoriteten för att presentera sitt förslag, men Peter Bertilsson påpekar att det är svårt att sätta ihop ett förslag på egen hand.

– Vi gör ju det här på vår fritid. Vi har inte tillgång till all information som förvaltningen sitter med. Mycket är rena antaganden.

Hur går ni vidare nu?

– Vi har presenterat det här för politikerna och nu tar vi nya tag. Vi har inte gett upp än.