Utöver valet till riksdag, landsting och kommun hade Gislavedsborna under söndagen möjlighet att folkomrösta om var den nya simhallen ska ligga.

Alternativen var att den ska byggas i Mossarp, mitt emellan Anderstorp och Gislaved, eller på Gisleområdet i Gislaved. Det fanns även möjlighet att lägga sin röst på alternativet "Avstår".

När rösterna hade sammanställts under natten till måndagen stod det klart att Gisleområdet vunnit med 4798 röster. Alternativet Mossarpsområdet fick 2918 röster, medan 2141 valde att avstå.

Alternativet Gisleområdet fick övervägande majoritet i folkomröstningen om var den nya simhallen ska placeras.
Foto: Arkivbild

Enligt det preliminära valresultatet valde 9857 personer att delta i folkomröstningen. Det är färre än hälften av de röstberättigade i Gislaveds kommun, vilket är 22 501 personer.

Val