Under torsdagen informerades kommunens politiska ledning om hur det går med rekryterandet av en ersättare till kommundirektör Bengt-Olof Magnusson.

— Vi gick igenom ett intressant urval från en första genomgång och diskuterade intressanta ansökningar att gå vidare med. Vi beslutade också om att intervjuer ska inledas med de mest intressanta under nästa vecka, berättar Kenth Williamsson (S).

Att könet inte spelar någon roll är självklart. Några andra tankar om ålder eller bakgrund?

— Nej, vi vill helt enkelt ha någon som är bra på att leda en stor organisation. Gärna med erfarenhet som förvaltningschef, eller en liknande tjänst på den privata sidan.

Målet är att kunna ta ett rekryteringsbeslut under ett extrainsatt kommunstyrelsemöte inom den närmaste månaden.