Under 2016 ansökte omkring 80 personer i Värnamo kommun om hjälp med skuldsanering för första gången. Det är en ökning med 35 procent jämfört med 2014. Ökningen beror främst på att det är så lätt att få kreditlån och att det har blivit mer känt att hjälp med skuldsanering finns, menar Anders Linderos, skuldsanerare i Värnamo kommun.

Och med nya regler väntas ökningen fortsätta.

– Det är lättare att få igenom skuldsanering nu, säger Anders Linderos.

I takt med att fler ansöker om skuldsanering ökar trycket på kommunen.

– Skuldsaneringen är något som kommunen prioriterar ner, säger Anders Linderos.

Han jobbar med det på halvtid och försöker hjälpa så många han kan så snabbt som möjligt. Ansökningarna skickas sedan vidare till Kronofogden som tar ställning till om man ska få hjälp med skuldsanering eller inte.

Bli skuldfri

Skuldsanering innebär att man får hjälp hos Kronofogden med att skriva av sina skulder. Beroende av vad Kronofogden kommer fram till får man en plan på tre eller fem år där man blir skyldig att betala så mycket man kan av sina skulder och därefter skrivs lånen av så att man blir skuldfri.

För en ensamstående vuxen är normalbeloppet man ska ha kvar efter att hyran, kostnader för resor till och från arbetet och eventuella högkostnadsskydd hos sjukvården är betalda varje månad 4 734 kronor. Allt över 4734 kronor går till att betala av skulderna. Efter att de tre eller fem åren har gått skrivs skulderna av.

Nystart

Att få hjälp med skuldsanering är en möjlighet till en ekonomisk nystart, menar Anders Linderos.

– Många har skulderna livet ut annars och blir aldrig skuldfria, säger han.

Det som ofta är en gemensam faktor hos dem som ansöker om skuldsanering är att de har höga räntor, menar Anders Linderos.

– De har tagit kreditlån för att klara sina utgifter och kan därför ha en ränta på 30-40 procent. De har inte fått ett vanligt banklån och därför tagit ett snabblån, säger Anders Linderos.

Kan hända alla

Att hamna i en sådan skuldsituation att det blir så övermäktigt att man behöver hjälp att reda ut det kan hända alla, menar Anders Linderos.

– Alla behöver någonstans att bo, el, mat och försäkringar. Många behöver också en bil. Det kostar. Skilsmässa, arbetslöshet eller till exempel konkurs som företagare kan göra att man hamnar i en sådan situation att ekonomin blir svår att reda ut.

– Det är viktigt att tänka sig för innan man tar lån. En del är impulsiva och tänker sig inte för, säger Anders Linderos.

När man väl har hamnat i den onda cirkeln av betalningsanmärkningar och skulder kan det vara svårt att ta sig ur den.

Ofta är känslor kopplade till den ekonomiska situationen och många tycker att det är skamligt att de har hamnat i den onda cirkeln.

– Det är en pressad situation och man försöker hålla skenet uppe inför vänner och bekanta. Det kan se ut som att man inte har ekonomiska problem för att man lever som att man inte har det. Till exempel har man kanske en fin bil men har den på avbetalning, säger Anders Linderos.