Det är Jönköpingsbon Cenneth Wedin, som har satt samman en utställning i text och bild om Finska vinterkriget.

Där finns ett helt avsnitt om den svenska frivilligkåren, som uppgick till 9 000 man, inklusive 190 från Jönköpings län. I bagaget till Finland hade de bland annat med sig 131 000 gevär och 42 miljoner patroner.