Enligt anmälan resulterade händelsen, som utspelade sig på socialkontoret i augusti förra året, i att två av papporna fick ekonomiska svårigheter då de inte fick barnbidrag och föräldrapenning.

Ett föräldrapar fick även avslag på sin ansökan om efternamn till Skatteverket, då det inte framgick att fadern hade någon koppling till sitt barn.

I anmälan framgår det att enhetschefen på avdelningen har börjat gå igenom rutinerna för att förhindra att något liknande inträffar igen, skriver DN.