Gnosjö kommun är ännu en gång i blåsväder. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, riktar kritik på flera punkter mot kommunen för deras hantering av en ensamkommande 14-årig flicka som kom Gnosjö kommun i december 2015.

Fick bo med maken

Annons

Flickan anvisades till Gnosjö kommun den 8 december och redan dagen efter beviljades hon bistånd för att bo tillsammans med sin betydligt äldre make på asylboendet. Någon ytterligare kontakt togs inte med den gravida flickan just då, utan det dröjde till den 14 januari men då gjorde man ingen bedömning av skyddsbehovet trots att flickan berättade att äktenskapet hade varit arrangerat och man tog inte ställning till om man skulle göra en polisanmälan eftersom flickan bara var 14 år och gravid. Enligt IVO skulle en polisanmälan ha gjorts skyndsamt men i det aktuella fallet var det ingenting som gjordes skyndsamt.

Mannen misstänktes för våldtäkt

Nästa kontakt var den 7 april 2016 i samband med att flickan förhördes av polis sedan hennes make anhållits misstänkt för våldtäkt. Den 18 maj förra året avslutades en utredning kring flickan och beslutet blev att hon skulle familjehemsplaceras. Flickans gode man protesterade vid två tillfällen och anledningen var att familjehemmet var ett gift par som bodde på samma asylboende som flickan och hennes man men socialutskottet ignorerade protesterna. Anledningen, har man uppgett, var att man tvivlade på att flickan verkligen bara var 14 år. Enligt Gnosjö kommun hade flickan vid något tillfälle sagt att hon var 17 år och det stödde man sig på när man fattade beslutet. Oavsett om flickan var 14 eller 17 vid beslutstillfället så hade man inte rätt att fatta något beslut mot den gode mannens vilja.

Fyra orosanmälningar

Dessutom kritiseras kommunen även för bristande dokumentation i ärendet. Dokumentationen ska vara gjord på ett sådant sätt att det ska vara lätt att följa handläggningen men det är det inte i det här fallet. Bland annat har fyra orosanmälningar kommit in i ärendet och ingen av dem har dokumenterats i journalanteckningarna. En utredning avslutades utan beslut.

Nu kräver IVO att socialutskottet vidtar åtgärder och innan den 1 september ska dessa redovisas för IVO. Bland annat ska man se till att utredningar om barns behov görs skyndsamt, att man inte ska bevilja insatser enligt socialtjänstlagen utan god mans godkännande och att dokumentationen måste bli bättre.