Det var inför läsåret 2014/2015 som Stora Segerstads naturbruksgymnasium blev av med YH-utbildningen för skogsbrukstekniker. Då hade man haft utbildningen, som varit placerad i Värnamo, sedan 1996. Eftersom utbildningen beviljas i tvåårsperioder fick skolan vänta innan man kunde söka igen.

Nu har man alltså sökt och blivit tilldelad utbildningen med start till höstterminen.

– Det var ju lite konstigt att det blev ett hopp där, men nu är det tillbaka igen och det är vi jättepositivt, säger verksamhetschef Ulrik Svensson.

Han menar att man i sin nya ansökan till Yrkeshögskolan betonat utbildningens betydelse för näringslivet.

– Vi har haft nära kontakt med näringslivet och de väldigt tydligt har uttryckt sitt stöd för att det behövs en sådan här utbildning i södra Sverige.

Annons

Under de två läsår som utbildningen legat nere har skolan behövt omorganisera en del, dock utan uppsägningar.

– Vi kör mycket komvux-utbildningar och utbildningar via arbetsförmedlingen så vi har ju kunnat hålla igång personal och resurser ändå under den här tiden.

Något som blir nytt är att själva utbildningen alltså kommer att hållas på Stora Segerstad istället för Värnamo, där den hölls innan uppehållet. Detta eftersom naturbruksgymnasiet numera är centrerat till Stora Segerstad. Totalt kommer skolan kunna erbjuda 23 utbildningsplatser.

– Det kan mycket väl vara så att vi behöver ytterligare resurser till hösten, så det är jätteroligt.

Vad betyder detta för skolan?

– Att vi befäster vår verksamhet som ett naturbrukscentrum, inte bara i regionen utan även i hela landet. Nu är allt samlat här och vi kan verkligen bli det kompletta naturburkscentrumet med en rad olika utbildningar på flera nivåer.

– Jag vet att det finns ett bra sug efter den här utbildningen.

Vad betyder det för näringslivet, tror du?

– I sina utlåtanden säger Yrkeshögskolan att skogsbruket i södra Sverige skiljer sig en hel del från hur det ser ut i norra Sverige. Därför är man ju väldigt positiv att man får en sådan eftergymnasial utbildning här.

Men beskedet att skolan får tillbaka skogsbruksteknikerutbildningen mottogs med blandade känslor. Man sökte även tillstånd att bedriva den driftledareutbildning för lantbruk som man haft i många år. Orsaken ska vara att två liknande utbildningar finns i södra Sverige.

– Man säger att det inte finns underlag för så många utbildningsplatser och då plockade man bort en, och det blev vi, säger Ulrik Svensson.