– Huset är föredömligt utfört och tillför en kvalitet till omgivningen i centrum i Gislaved, säger Sven Hedlund, stadsarkitekt i Gislaveds kommun.

Värdefulla insatser för god arkitektur

Gislaveds kommuns utmärkelse för god arkitektur ha delats ut sedan 2005.

Utmärkelsen ä..

Värdefulla insatser för god arkitektur

Gislaveds kommuns utmärkelse för god arkitektur ha delats ut sedan 2005.

Utmärkelsen är till för att belöna värdefulla insatser för god arkitektur inom kommunen.

Den kan delas ut till en nybyggnad eller ett väl genomfört restaurerings- eller ombyggnadsprojekt.

Utmärkelsen kan också tilldelas bidrag som främjar en god samhälls- eller landskapsbild och parker och andra anläggningar som förskönar kommunen.

Priset består av en bronsplakett, ett diplom och äran. Det delas ut av bygg- och miljönämnden och pristagare föreslås av en arbetsgrupp bestående av stadsarkitekt, kulturchef, planerare och samhällsutvecklare.

Källa: Gislaveds kommun

Varje år sedan 2005 delar Gislaveds kommun ut ett pris för arkitektur. Utmärkelsen är till för att belöna värdefulla insatser för god arkitektur i kommunen.

Stadsarkitekten, kulturchefen och en representant för kommunstyrelseförvaltningen väljer ut en vinnare. Sedan tar bygg- och miljönämnden det slutliga beslutet.

I år tilldelas priset flerbostadshuset på Myran 1 i centrala Gislaved och dess byggherre Markus Hultgren och arkitekt Pelle Sandwall.

Lyrisk över huset

Annons

Det är ett mindre flerbostadshus med tre etagelägenheter. Stadsarkitekten Sven Hedlund är lyrisk över huset.

– Det här huset är modernt med det prismaliknande formspråket med sex gavlar samtidigt som det är utfört i faluröd färg. Det är välgjort och det tar hänsyn till grannhusen och omgivningen, förklarar Sven Hedlund.

– Huset är byggt med finess, det är ett stort hantverk. Den här kåken är byggd för att passa på just den här platsen utmed Södergatan. Den tar hand om platsen på ett föredömlig sätt, lägger han till.

Det är bara exteriören som bedöms vid de här utmärkelserna. Sven Hedlund är dessutom väldigt förtjust i exteriören till den andra pristagaren.

Charmant stuga

Bygg- och miljönämnden har även beslutat att dela ut ett hedersomnämnande till lillstugan på Backagärdet 2, Svanaholm 1:121. Byggherrar där är Magnus och Sofia Bertilsson.

Lillstugan ligger vid ett skogsbryn i Svanaholm. Den är byggd med en gammal träbyggnadsteknik.

– Lillstugan är så charmant, den är gjord med ett fint hantverkskunnande. Jag blev förtjust i den direkt när jag såg den från skogen första gången. Den är en tydlig kontrast till hur vi bygger modernt idag, säger Sven Hedlund.