Medborgarlöftet är en överenskommelse mellan polis och kommun där man lovar att arbeta för trygghet och säkerhet i kommunen, minskad brottslighet och förbättrad trafikmiljö. Det var dock inga större nyheter när medborgarlöftet för 2018 undertecknades av kommunalrådet Kristine Hästmark och kommunpolisen Göran Magnusson på tisdagen, men ett par förändringar finns.

Fakta: Medborgarlöftet 2018

Dessa punkter lyfts:

Genomförande av nattvandringar fredagar/lördagar från april till oktober i ..

Fakta: Medborgarlöftet 2018

Dessa punkter lyfts:

Genomförande av nattvandringar fredagar/lördagar från april till oktober i centrala Hillerstorp och Gnosjö.

Ökad synlighet i centrala Gnosjö med fokus på stationsområdet, Bäckadalsparken samt i centrum både genom fotpatrullering och genom trafikövervakning.

Vaktbolaget ökar sin rondering på biblioteket i Gnosjö på meröppet-tider.

Riktade insatser mot beteendebrott och hastigheter i trafiken, med fokus på Brogatan/Storgatan i Hillerstorp samt runt Hillerstorpsskolan. Insatser minst två gånger under året.

– Det är en egentligen en förlängning på 2017 års medborgarlöften. Framåt sommaren kommer vi påbörja löftena för 2019, säger kommunalrådet Kristine Hästmark (M) och menar att medborgarlöftet brukar gälla två år i taget.

Inga kontroller av A-traktorer

2018 års medborgarlöfte ser alltså i stort sett ut som förra årets löfte, med nattvandringar under sommarhalvåret och särskilt fokus på stationsområdet, Bäckadalsparken samt Gnosjö centrum och riktade insatser mot beteendebrott och hastigheter i trafiken med fokus på Brogatan/Storgatan i Hillerstorp samt runt Hillerstorpsskolan.

Annons

– Vi tar bort den extra kontrollen på a-traktorer, för det är inte aktuellt längre, säger Kristine Hästmark och syftar på den nya lagen som innebär att alla A-traktorer som inte är besiktade kommer att få körförbud i maj.

Mer bevakning av biblioteket

Ett tillskott bland löftena är dock att vaktbolaget kommer att öka sin rondering på biblioteket i Gnosjö på meröppet-tider. Värnamo Nyheter har tidigare berättat om att besökare känner otrygghet under kvällstid eftersom biblioteket också används som värmestuga.

– Vi har lite mer kontroll. Under bemannade tider kan vi inte neka någon att besöka biblioteket, men vi kan avvisa personer som inte är lämpliga och dra in meröppet-korten.

Svårt att nå unga

Medborgarlöftet har tagits fram av Mattias Ramsö, tillförordnad lokalpolisområdeschef, tillsammans med kommunen, men förslagen från allmänheten var få och nu vill kommunen hitta andra vägar för att nå de yngre kommuninvånarna.

– Under 2016 var polisen med på alla våra informationsmöten, men det kom in väldigt lite förslag och det är ju inte så många yngre med på de mötena. Vi pratade lite om det i dag, att vi ska se om det finns andra sätt. Det gäller att möta folk där de finns, exempelvis via Facebook eller där folk är mycket, säger Kristine Hästmark, som samtidigt lyfter fram att det nära samarbetet med polisen är positivt.