Under sommaren pågår en utställning i Hagafors stolfabrik, som vi tidigare har berättat om. Där har det tillverkats pinnstolar mellan 1863 och 1967. Utställningen är öppen söndagar till och med 18 augusti.

Nu på söndag får utställningen besök av Hans Thunander, ättling till JW Thunander som startade Hagafors stolfabrik. Dessutom kommer Allvin Leo som var anställd under 40-, 50- och 60-talen. Båda har stor kunskap om vad som tillverkades där.

Relaterat: Här startades Sveriges industriella tillverkning av pinnstolar

Så om man har en pinnstol och misstänker att den är tillverkad i Hagafors, kan man ta med och få den bedömd under söndagseftermiddagen. Sådant kan annars vara svårt att avgöra för ett otränat öga, då det ofta saknas stämpel eller etikett. Ett slags Antikrundan, fast för pinnstolar, alltså.