– Kommunen har ingen skyldighet att fylla på vatten i privata brunnar. Nu vill vi följa händelsen med torkan och de sinande brunnarna så att det inte eskalerar och utvecklas till en kris, förklarar Suzi Pergel, tillförordnad kommundirektör.

Sedan i fredags erbjuder Gislaveds kommun möjlighet att duscha gratis i Gisle Sportcenter för alla kommuninvånare med sinade brunnar.

Fram till och med på tisdagen var det 16 personer som hade nappat på erbjudandet om gratis dusch, enligt Suzi Pergel, tillförordnad kommundirektör.

– Tio personer kom i lördags och duschade med anledning av sinade brunnar, då var det mest familjer. I söndags kom det sex personer. Nu har en förening, Hestra SSK, dessutom öppnat den sporthall de driver i Hestra för den här möjligheten, säger Suzi Pergel.

Grundvattennivån är extremt låg nu i Gislaveds kommun och flera privata brunnar är på väg att sina. Kommunen har ingen skyldighet att fylla på vatten i privata brunnar, men hittills har man fyllt på 15 brunnar. Snart kan gränsen vara nådd.

Fokus på det låga grundvattnet

Erbjudandet om gratis dusch i Gisle Sportcenter har helt att göra med torkan under sommaren. Torkan har gjort att grundvattennivån är extremt låg just nu i kommunen och det har lett till att privata brunnar har sinat.

Med anledning av detta startade en händelsegrupp i tisdags på Gislaveds kommun. Gruppen kommer att följa utvecklingen och träffas igen den 7 augusti.

Det här betyder inte att hela krisledningsorganisationen har aktiverats. Men man har sett att det behövs en samverkan mellan förvaltningar.

– Vårt fokus i händelsegruppen är den låga grundvattennivån, säger Suzi Pergel. Vi frågar oss vad det innebär för kommunen. Vad gör vi om fler privata hushåll får slut på vattnet i sina brunnar?

Annons

Skola och äldreomsorg går före

Räddningstjänsten har hittills åkt ut med en vattentank till 15 hushåll i kommunen och fyllt på sinade brunnar. Det kostar att 1090 kronor att få sin brunn påfylld under räddningstjänstens ordinarie arbetstid och 1560 kronor utanför ordinarie arbetstid.

Men det finns en gräns för hur mycket kommunalt vatten som kan användas till de privata brunnarna, påpekar Suzi Pergel.

– Det här är inte vårt ansvar, men eftersom vårt kommunala vatten är under kontroll så har vi möjlighet göra påfyllningar av sinade brunnar. Om det blir lägre grundvattennivå får vi prioritera kommunens hushåll.

– Då får vi ta ställning till hur mycket vi kan hjälpa till och fylla på i privata brunnar. Vi har ju kommunens hushåll och verksamheter som skola och äldreomsorg som vi ska säkerställa med vatten i första hand, klargör Suzi Pergel.

På tekniska kontoret bedömer man att kommunens vatten i VA-verket är under kontroll. Det finns inget som tyder på att det behövs något bevattningsförbud. Enligt SMHI:s prognos ska det dessutom regna en hel del nu i helgen, säger Suzi Pergel.

Händelsegrupp för samhällsstörningar

Händelsegruppen jobbar enligt kommunens plan för hantering av samhällsstörningar. Det är ..

Händelsegrupp för samhällsstörningar

Händelsegruppen jobbar enligt kommunens plan för hantering av samhällsstörningar. Det är en samverkansgrupp mellan direkt och indirekt berörda förvaltningar och aktörer.

Gruppen tar inte över respektive aktörs ansvar utan har som mål att skapa helhetssyn och en gemensam inriktning. I gruppen i tisdags ingick:

Johan Rönmark, stf räddningschef

Tomas Kvick, driftchef

Suzi Pergel, tf kommundirektör

Ellen Klicar, tf fastighet- och servicechef

Therese Lakatos, utvecklingsledare på fritidsförvaltningen

Helena Johansson, tf barn- och utbildningschef

Lena Anderson Tollmyr, kommunvägledare

Matilda Johansson, krisberedskapssamordnare