Tanken att sluta har funnits hos vd:n en längre tid. På bolagets stämma den 28 mars sjösattes den:

— Det är ett beslut som kommit helt av egen önskan. Jag är nöjd med vad vi har åstadkommit på Vaggeryds energi, samtidigt som jag tycker att det är ett ansträngande jobb.

Anders Wahlgren är gift och bor i en villa i Växjö. Under veckorna har han dock oftast bott i Värnamo kommun, på en gård i Hörle som han äger.

Uppsägningstiden är sex månader, vilket innebär att Anders kommer att göra sin sista dag på Vaggeryds energi i slutet av september. Samtidigt har uppdraget att rekrytera en ersättare gått till Codeq i Vaggeryd. Annonsering kommer att inledas inom kort.

Tretton år har det blivit på energibolaget för dess vd. Under den tiden har fjärrvärmeutbyggnaden fortsatt samtidigt som elkablar på landsbygden har säkrats mot stormar som Gudrun genom att grävas ner. Vaggeryds energi har under de senaste åren också försett tätorterna med bredbandsfiber, en utbyggnad som nu närmar sig sitt slutförande.

Du är 61 år i dag och har fortfarande några år kvar att ge, eller kommer du att ta det lugnt?

— Jag har ännu inte bestämt mig. Men det är inte omöjligt att jag, i konsultform, kan komma att bjuda ut mina erfarenhet på energiområdet.