Man stiger in i utställningsladan på Vandalorum. Och kastas rakt in i 1600-talet, förmedlat genom Milka Havels högst originella experiment och utställningsmakarnas finstämda tolkningar av hennes formgivning.

Bara Milka Havels levnadshistoria är sensationell i sig. Hon föddes i Prag 1571, dotter till finsnickaren Jakub Havel. Milka visade tidigt stor talang för måleri, design och vetenskap och fick genom de kontakter av fadern hade inom adeln och det kungliga hovet utbildning av några av de främsta vetenskapsmännen på sin tid. Bland annat blev hon själv en del av hovet och vän med den världsberömde astronomen Johannes Kepler. Det är genom brevväxlingen med Kepler mycket av kunskapen om Havel är sparad för eftervärlden. Johannes Kepler säger själv att han var inspirerad av Milka Havels forskning.

Entomologi och design

Johnny Friberg är lektor på HDK (Högskolan för design och konsthantverk). Han är initiativtagare och drivande i utställningsprojektet. Hans ingång till Milka Havel är förstås hennes design. Hennes forskning kom med tiden att handla mycket om att studera insektsljud (hon letade efter Gudsbevis i dåtidens vetenskapsanda). Samtidigt gjorde hennes bakgrund som möbelsnickardotter sig gällande i hennes formgivning. Både av de vetenskapliga instrument hon utvecklade och i hennes möbler till verkstaden och hemmet utanför Prag.

Johnny fick vetskap om Havel nästan av en slump, hennes namn nämndes i förbigående under en föreläsning i Aten på 1990-talet.

– Det fanns något mycket fascinerande i det undflyende hos henne och det svårbegripliga i att hon inte var mer känd, säger Johnny Friberg.

Okänd historisk kvinna

Hur känd är Milka Havel i sitt hemland, Tjeckien?

– Inte alls.

Är det bara ni möbelnördar som känner till henne?

– Inte ens där är hon känd. Men det var faktiskt en utställning om henne i Berlin 1928. Den var hyllad av kritiker men blev en publik flopp och lades ner efter ett par veckor.

Däri finns ändå kanske en påverkan från Milka Havels 1600-tals ”barockfunktionalistiska” formgivning på den moderna funktionalismen. Walter Gropius och de andra tongivande formgivarna från Bauhaus var och såg utställningen 1928.

Annons

När man ser Milka Havels möbeldesign som den ser ut på utställningen på Vandalorum vandrar associationerna lätt iväg till tidig funktionalism.

– Referenserna är i de flesta fall mycket knappa, så det ligger ett lager av tolkning över objekten. Vi har tagit det vi hittat från Milka Havel och lagt till våra egna erfarenheter, berättar Johnny Friberg.

Vandalorum förstavalet

Johnny Friberg har haft hjälp av en rad designerkompisar för att skapa utställningen. Han berättar att det tagit två år att göra den. Alla objekt är specialtillverkade för utställningen.

Det är alltså en mycket påkostad och ovanlig utställning. En stor kulturell händelse, verkar vernissagepubliken vara ganska eniga om.

Varför valde du att ha den på Vandalorum?

– Jag tycker att de här ladorna är fantastiska som utställningslokal. Och vi visste att vi skulle behöva mycket space. Sedan har jag varit här tidigare med en utställning med mina elever på HDK. Då fick jag bra kontakt med gänget som jobbar på Vandalorum och sedan dess har vi talat om att göra något tillsammans.

Utställningen är ju så pass sensationell att den måste locka folk från de större städerna till Värnamo, eller vad tror du?

– Det hoppas jag verkligen. Och jag tycker att det är bra att den är här. Allt behöver ju inte hända i Stockholm.

– Utställningen pågår dessutom ganska länge, så man har gott om tid att komma hit och uppleva den.

FAKTA:

Projektgruppen som skapat utställningen består av: Johnny Friberg, inredningsarkitekt och lektor i design på HDK. Karl-Johan Ekeroth, designer och lärare på HDK. Mattias Rask, möbeldesigner. Christian Strömqvist, designer. Håkan Jutblad, inredningsarkitekt. Jesper Norda, konstnär och ljuddesigner. Frej Wijkman, designer och möbelsnickare.

Utställninge kompletteras också av verk av Eva Dahlin, Tomas Laurien och Märta Matsson, som uttrycker olika personliga förhållningssätt för Milka Havel.