Lika mycket klagomål på att det är halt och att det inte sandas, kommer över att det halkbekämpande gruset blir liggande långt efter att snön och isen har tinat. Det samlar sig gärna i kurvor och korsningar och utgör en fara för gående, cyklar och andra tvåhjulingar.

Men nu finns det en plan över hur man ska få bort gruset. Den tar sin början redan den här veckan i Byarum, Bondstorp, Hok och Hagafors. I Klevshult får man hjälp av Värnamo kommun.

Den som vill ha rent utanför sitt hus, uppmanas att sopa ut grus, gamla löv och annat skräp från fastighetsgräns och trottoar så att kommunens sopmaskiner kommer åt. Det kan även vara smart att inte parkera bilen på gatan. Från tekniska kontoret skickas även med en uppmaning om att beskära träd och klippa häckar. För säkerhetens skull och för att tekniska förvaltningens fordon ska komma fram.

I veckorna före och efter påsk är det Skillingaryds tur och först vecka 18 görs det rent och fint i Vaggeryd.