För ett år sedan hoppades man att det skulle hålla sig fram till i höst när nya vattenverket står klart. Det sker förhoppningsvis i oktober, men ytterligare intrimning kan krävas. Därför görs nu ytterligare en spolning. Vi har tidigare berättat om grundämnet mangan. Att det sätter sig i vattenledningar, reagerar med syret och fälls ut i form av manganoxid - brunfärgat vatten. Det är inte visserligen inte farligt i små halter, men inte heller speciellt trevligt - speciellt inte för den som tvättar vitt.

Motsols runt sjön

– Det är en anledning till att vi nu inleder spolningen under helgen så att inte tvätteriet ska drabbas, säger nya VA-chefen; Teo Magnusson Bejving.

Efter helgens spolning fortsätter jobbet med med olika områden och gator beroende på hur nät och vattenposter är placerade. Den börjar vid Fenix och fortsätter sedan motsols runt Hjortsjön, vilket framgår av kartan.

– Tekniken är att med hjälp av luft höja trycket och pumpa ut vatten baklänges i stötvågor så att utfällningarna kommer ut genom brandposterna. Därefter rinner vattnet ner i dagvattennätet, säger Göran Bengtsson från Göteborgsföretaget Pollex som ska göra jobbet.

I motsatt riktning

I och med att riktningen på vattnet vänds kan hela Vaggeryds tätort komma att drabbas. De områden som drabbas speciellt av bland annat avstängningar kommer att få information via såväl SMS som lapp i brevlådan. Utöver detta informerar kommunen även via hemsidan, ”vaggeryd.se” och sociala medier.

Annons

Kostnaden för åtgärden blir densamma som förra gången, cirka 350 000 kronor.

När nya vattenverket är i igång ska det inte behövas fler spolningar.

– Men om det finns mangan i ledningarna inför driftstarten, måste hela tätorten spolas, varnar Teo Magnusson Bejving.

Fakta: 5 tips vid spolning

1) Håll ögonen öppna efter information i brevlådan om vilken dag som vattenledningen i jus..

Fakta: 5 tips vid spolning

1) Håll ögonen öppna efter information i brevlådan om vilken dag som vattenledningen i just ditt område ska spolas.

2) Tappa upp 2–3 liter att dricka, koka kaffe på och liknande om du vill undvika brunt vatten – vilket inte är farligt.

3) Bli inte rädd om vattnet blir brunt även utanför det område som spolas en viss dag.

4) Spola kallvatten i cirka 10 minuter efter spolningen så försvinner det bruna vattnet.

5) Hitta mer information på kommunens hemsida.