Under de senaste åren har vi rapporterat mycket från två olika verksamheter; Remida och Makerspace. Den ena, Remida, har handlat om att ta tillvara spillmaterial och uppmuntra förskolebarn till att skapa någonting kreativt.

Byggde broar

Remida har också samarbetat med Tidsbroprojektet, där mellanstadieelever har fått prova på att bygga broar, dels av spillmaterial, dels av modellbrodelar på Miliseum.

Annons

Den andra, Makerspace, bygger på en idé från USA där människor träffas och leker fram nya lösningar och användningssätt. Främst handlar det om elektronik, robotik och 3D-skrivare, men även kemi och annat.

En teknikbro

Många, däribland bibliotekschef Lo Claesson, Cathrine Palmcrantz på näringslivsrådet, Kerstin Nordenstam på Remida och tekniklärarna på högstadiet och gymnasiet, vill nu bygga en teknikbro. Den ska gå från för- och mellanstadiet över till gymnasiet. Det innebär att man nu måste börja ”bygga” på högstadiet.

— Aktiviteterna i Remidaprojektet har gett en helt annan förståelse för teknik hos de elever som nu går i sexan. Samtidigt vill man att de tekniksatsningar som görs på gymnasiet ska smitta av sig på högstadiet, berättar Cathrine Palmcrantz.

Projektledare

För att hålla samman satsningen har Makerspace ansökt om pengar till en projektledare från Leader Västra Småland. Enligt ett förhandsbesked ses satsningen som ett prioriterat projekt. Avgörandet ligger hos Jordbruksverket.

I det större perspektivet handlar det om att få ungdomar att intressera sig för teknik – utbilda sig vidare och bidra till den tekniska utvecklingen. Till gagn för kommunens och landets framtida välstånd.

Sjundeklassare har redan börjat bekanta sig med legorobotar…