Seminariedagen som har fått namnet Låt oss tala om fred är ett första försök att samla allmänhet och Rotaryföreningar för att lyssna till forskare som berättar om omvärlden.

– Det här är startpunkten för att öka kunskapen om fredsarbete, säger Claes Sjögren, president Rotary Smålandsstenar.

Tillsammans ska åtta lokala Rotaryföreningar skapa engagemang för fred genom ett antal seminarier.

– Vi vill öka informationen och kunskapen om fred. Och belysa de här centrala frågorna som är så otroligt viktiga, säger Claes Sjögren.

Fredskunskap

Annons

Under dagen kommer ett antal föreläsare att prata om freds- och konfliktkunskap. Huvudtalare är Erika Forsberg som är docent och direktör för Rotary Peace Center i Uppsala. Hon kommer att presentera utbildningen vid Uppsala universitet dit Rotarys stipendiater kan söka för att utbilda sig i freds- och konfliktvetenskap.

Hon kommer också att ge betraktelser om omvärlden. Från Uppsala universitetet kommer stipendiaterna och forskarna Christi Nicoson och Jennifer Bradshaw för att tala om de fredsfrågor som ligger dem närmast om hjärtat.

Från Jönköping kommer Carina Hjelmstam-Winberg för att berätta om hennes resa till Mosul och situationen där.

Claes Sjögren hoppas att dagen kommer att väcka frågor om fred och upplysa om Rotarys insatser när det gäller att bekosta utbildning för stipendiater inom ramen för freds- och konfliktforsning.

– Vi kommer att ha en betydligt mycket mer ökad förståelse för de här frågorna efter den här dagen. Vi ska också se till att vi kan intressera unga forskare idag som är beredda att gå in i de här olika programmen. Jag hopas att vi ska kunna skapa ett litet embryo för att väcka intresse kring det här, säger han och tillägger:

– Vi behöver öka förståelse för den omvärld vi lever i med tanke på alla dessa flyktingströmmar som vi ser och i slutänden den integrationsproblematik vi har. Vi lever inte i en isolerad del utan är en del i ett globalt system. Det gäller att minimera riskerna vid konflikter som innebär en humanitär katastrof där humankapital förstörs.