I Smålandsstenar blir det en skola för alla elever i klass F-3 och en för årskurs 4-6. I Gislaveds tätort blir det två skolor för de yngre eleverna medan alla mellanstadieelever samlas på en och samma skola. Så vill barn- och utbildningsförvaltningen lösa problemet med att kommunen har jämförelsevis låga resultat i skolorna.

Likvärdighet

– Vi vill både ge en likvärdig utbildning och ta tillvara den kompetens som finns hos personalen, säger Mats Spånberg, skolchef i Gislaveds kommun.

Han påpekar att även om det ofta framstår som att allt har blivit sämre i skolan, så är det snarare så att det har blivit större skillnad mellan olika skolor. Den skillnaden kan även ses i Gislaveds kommun. Genom att blanda elever hoppas man kunna bryta den utvecklingen.

– Heterogena skolor får bättre resultat. Det är så att de som är mer studiemotiverade drar med sig de andra som kanske inte är lika motiverade.

Behålla personal

Annons

Den andra fördelen med att samla elever i samma ålder på färre enheter handlar, enligt Mats Spånberg, om att det blir lättare att få till tjänster för lärare inom alla områden.

– Om vi har någorlunda stora enheter blir det kanske lättare att behålla fler kompetenser.

Exakt vilka av de nuvarande skolorna som ska husera vilka elever är inte klart ännu.

– I Smålandsstenar är det inte så konstigt, där rör det bara två skolor. I Gislaved är det lite mer grannlaga. Det blir ungefär 400 elever i årskurs 4-6. Då finns det egentligen bara en skola som kan svälja så många elever och det är Gullviveskolan.

Förslaget från tjänstemännen kommer efter ett tidigare beslut i barn- och utbildningsnämnden om att se över skolorganisationen. Nu ska lärarna få tycka till om förslaget och de föräldrar som berörs kommer att informeras.

– Man måste förstå att det blir mycket frågor och synpunkter kring det här. Men vi ville komma med ett konkret förslag för att ha något att utgå från.

Planen är att ett färdigt förslag ska kunna presenteras för nämnden i april och att förändringen ska kunna genomföras under 2017.