Det är en elev på en skola i Gnosjö kommun som blivit utsatt för kränkande behandling på skolan, vilket Värnamo Nyheter berättat om tidigare.

Enligt anmälan som föräldrarna gjort till Skolinspektionen framgår bland annat att andra barn ska ha tvingat eleven att ta av sig naken på underkroppen och eleven ska även ha blivit utsatt för fysiskt våld som orsakat blåmärken.

Mer kunskap

Skolinspektionen kräver att Gnosjö kommun vidtar åtgärder för att motverka kränkande behandling i enlighet med skollagens krav. Detta ska man göra genom att se till att berörd rektor har kunskap om kommunens riktlinjer kring skollagen och att kränkningar omgående skall anmälas till huvudman.

Annons

Myndigheten konstaterar nämligen att rektorn brustit i sitt ansvar. I beslutet framgår att rektorn känt till minst ett av tillfällena som lyfts i anmälan, men trots det inte gjort en anmälan till huvudmannen.

"Jättetydliga rutiner"

— Det finns jättetydliga rutiner på hur det ska gå till. Så fort personal får kännedom om att ett barn känner sig kränkt eller utsatt ska det anmälas till huvudman, säger Camilla Hansson, utvecklings- och elevhälsochef i Gnosjö kommun.

Hon lyfter även det faktum att alla skolverksamheter inom kommunen har en plan mot kränkande behandling och diskriminering.

Om rutinerna är så tydliga, varför har rektorn på skolan inte agerat?

— Det får man nästan fråga den personen om. Utifrån huvudmannens håll finns tydliga rutiner hur det ska ageras, som vi går igenom kontinuerligt. Vi har samtalat om detta med rektorn och de här händelserna har nog uppfattats olika, säger Camilla Hansson.

Hur har ni agerat efter Skolinspektionens beslut?

— Varje gång vi brustit så ser vi över våra rutiner. I det här fallet har vi gjort bedömningen att de är tillräckligt tydliga och Skolinspektionen har godkänt våra åtgärder.

Värnamo Nyheter har sökt skolans rektor för kommentar.