Inte minde en två miljösatsningar invigdes på Mårtensgatan på torsdagen. Sedan i somras finns en ny återvinningsstation på platsen och nu finns där även tre nya laddstolpar till elbilar. Och att återvinningen ska ligga centralt var viktigt.

– Kommer den för långt bort så återvinner vi inte, sa kommunalrådet Niclas Palmgren (M) i sitt anförande.

Joacim Cederwall, vd på Gislaved Energi, som ansvarar för laddplatserna, menar att det centrala läget även är viktigt för elbilsförarna.

– Man kan ju kombinera den tiden man får över till att förpackningsinsamla, gå och handla, fika och så vidare. Det är en väldigt bra anslutningsplats, säger han.

Han menar också att närheten till riksvägarna 26 och 27 är ett stort plus.

Tidning i container

Annons

Niclas Palmgren och kommundirektör Malin Aronsson förrättade själva invigningen av det nya området genom att slänga varsin tidning i rätt återvinningscontainer. På evenemanget fick dessutom besökarna möjlighet att provköra en elbil.

LÄS MER: Elbilarna intog centrum

Totalt har det alltså satts upp tre laddstolpar som tillsammans kan ladda sex bilar samtidigt. Man har även fått ekonomiskt bidrag från Naturvårdsverket som stått för 25 procent av kostnaden för stolparna.

– Det är också förberett för betydligt fler platser, säger Joacim Cederwall.

Totalt har kommunen cirka 20 laddplatser, bland annat i Hestra och Anderstorp. Joacim Cederwall menar att elbilstrenden i kommunen ökar med mellan 60 och 70 procent per år. Ibland ligger siffran på närmre 100 procent, men siffran inkluderar alla laddbara fordon. Enligt kommunens miljöbokslut fanns i december 2015 totalt 36 registrerade elbilsägare i Gislaveds kommun där kommunen själv äger sex av elbilarna.

Väntar på trendbrott

– Vi förväntar oss att det kommer fortsätta växa och att det kanske får ett trendbrott när det kommer ut fler bilar på marknaden, säger han.

Han menar att det är många tillverkare som just nu jobbar mycket med att framställa elbilar.