Uppropet #metoo, som belyser hur omfattande sexuella övergrepp och ofredanden mot kvinnor är, har fått stort genomslag.

Annie Lööf tycker att metoo är en revolution för jämställdhet, skriver TT.

— Jag tror att det här kommer att ha en bestående förändringskraft. Jag skulle jämföra detta med när kvinnor fick rösträtt, sedan på 1950. och -60-talen när allt fler kvinnor gick in på arbetsmarknaden. Nu handlar det om kvinnors rätt till sin egen kropp och sin egen sfär, säger hon till TT.

Antalet anmälningar om trakasserier har ökat under hösten, enligt uppgifter från Brottsförebyggande rådet, skriver TT. Samtidigt har Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK) fått fler samtal än vanligtvis till stödtelefonen.

Nu vill Centerpartiet att anslagen till NCK fördubblas från 25 miljoner till 50 miljoner. Partiet vill även att regeringens satsning på tjej- och kvinnojourer fördubblas till 100 miljoner kronor.

— Vi ser att tjej- och kvinnojourer och NCK går på knäna, säger Annie Lööf.

Hon menar att jourverksamheterna inte bara behöver mer pengar, utan de behöver också veta att deras finansiering är stabil.

— Pengarna ska ju bidra till att kunna ge än mer kvinnor stöd för att exempelvis kunna ta sig ur ett skadligt förhållande, säger Annie Lööf.