Fiberföreningarna i Vaggeryds kommun, på östra respektive västra sidan om E4, nådde höga siffror vad gäller anslutningsgrad. Samtidigt var det 106 stycken permanentboende fastighetsägare som inte var intresserade. För att i framtiden kunna ge service i form av exempelvis hemtjänst på distans även till dessa har kommunstyrelsen tidigare fattat ett principbeslut om att låta dra fram fiberrör till alla fastigheter.

Innebär detta att det lönade sig att ligga lågt?

— Nej, om de bestämmer sig för att koppla in fiber för privat surfande eller tv-tittande anser vi i kommunstyrelsens arbetsutskott att det ska bli dyrare. Enligt förslaget till kommunstyrelsen ska det, i dagens penningvärde, kosta 30 000 kronor, berättar kommunstyrelsens ordförande Gert Jonsson (M).

För de som hittills har lämnat in en intresseanmälan om fiber på landet är kostnaden 20 000 kronor. Hur länge detta pris ska gälla är upp till fiberföreningarna att besluta.

Detsamma gäller för prissättningen för den som bygger nytt.

Kommunen köper alltså anslutningar för totalt drygt två miljoner kronor, men kan potentiellt få in drygt tre miljoner, uppräknat enligt konsumentprisindex.