I somras skrev vi om Jan Bondesson som fick en väg blockerad av ett gammalt hus, eller vad som fanns kvar av det.

Läs mer: Jan fick rester av hus dumpat på sin tomt

Då hade Jan och delägande släktingen Christer Lyck en dialog med försäkringsbolaget. Men de beredde sig på att själva få betala ett antal tusenlappar för bortforslingen.

— Sedan hörde jag via en bekant att man kan få hjälp av kommunen om det handlar om grov nedskräpning.

Annons

Ingen skyldig har alltså kunnat spåras och från polisens sida är ärendet nedlagt i brist på ledtrådar.

— Vi ordnade det genom att kontakta en kontrakterad underleverantör med kranbil som var där och hämtade resterna av huset, berättar Jonatan Rosenquist på tekniska kontoret, som var renhållningsansvarig fram till årsskiftet.

Vad hände med det sedan?

— De körde det till en privat avfallsfirma, mer detaljer har jag inte. Det hanteras som bygg- och rivningsavfall, vilket avgör kostnaden för att ta hand om det.

Jonatans uppskattning av kostnaden är att det rör sig om några tusen kronor. Varje år har kommunen några sådana här fall – som i slutänden belastar kommunens invånare.

— Sådana här ärenden börjar alltid med att markägaren underrättas, om det nu inte är den själv som hittat det dumpade. Därefter ska det alltid göras en polisanmälan och i en del fall hittar man den skyldiga, säger Jonatan Rosenquist.

Om det rör sig om miljöfarligt avfall ska kommunens miljö- och hälsovårdsenhet kontaktas. Då kan avfallet komma att tas om hand snabbare än om det handlar om exempelvis en bil, eller rester av ett hus.