– Det här är bra för framtiden, det kan förebygga brott och olyckor på ett kostnadseffektivt sätt, säger Anna Thorén Starby, kommunjurist.

Kameraövervakningslagen

Kameraövervakningslagens syfte är att se till så att kameraövervakning bara används när ..

Kameraövervakningslagen

Kameraövervakningslagens syfte är att se till så att kameraövervakning bara används när övervakningsintresset väger tyngre än integritetsintresset. Som ett allmänt krav för kameraövervakning av alla typer av platser gäller att övervakningen ska bedrivas lagligt, enligt god sed och med hänsyn till enskildas personliga integritet.

Källa: Datainspektionen

Det är Jönköpings läns museum som har ansökt hos länsstyrelsen om tillstånd att få kameraövervaka med drönare. Ärendet har lämnats till kommunen för ett yttrande, men Anna Thorén Starby har inga invändningar. Tvärtom kan hon se en praktisk nytta med att komma åt svårtillgängliga platser.

– Det är viktigt att ha uppsikt över den här typen av verksamhet, eftersom det skulle kunna missbrukas. Här finns ett tydligt ändamål att hjälpa funktionshindrade att ta del av svårtillgängliga platser, säger hon.

Den 21 oktober fastställde Högsta förvaltningsdomstolen i en dom att kameraövervakning med drönare ska omfattas av kameraövervakningslagen.