Löftena påminner om löftena för både 2017 samt 2018. Anledningen är att fokusområden som identifierades då fortfarande finns kvar i lägesbilder under kommande år, enligt Gnosjöpolisens pressmeddelande.

För att minska droganvändningen bland ungdomar och unga vuxna i 15–25-årsåldern kommer två insatser att genomföras. Dessa i samverkan med kommunens fältverksamhet.

Relaterat: Här är polisens löften till medborgarna i Värnamo

Genom att vidta åtgärder mot beteendebrott och höga hastigheter i trafiken vill polisen förbättra trafikmiljön på utvalda platser i kommunen. Prioriterade platser är Järnvägsgatan och Anderstorpsvägen i centrala Gnosjö samt områdena intill skolorna i Gnosjö och Hillerstorp.

En trygghetsvandring kommer under 2019 också att genomföras med syftet att öka tryggheten för medborgarna. Vandringen kommer att gå genom centrala Gnosjö och området kring Bäckaskolan.