Vattenfall vill bygga 13 nya vindkraftverk på båda sidor om väg 27 där den korsar gränsen mellan Jönköpings och Västra Götalands län. Området Grönhult ligger mellan Gislaved och Tranemo , bara några mil från den vindkraftspark som stod klar förra året.

Men det statliga energibolagets planerna överklagades – två gånger.

LÄS MER: Här är vindkraftsparken i gång

LÄS MER: Överklagan om vindkraft avslås

Första gången av grannar som krävde att vindkraftverken inte fick placeras närmare än 750 meter från deras hus. Det villkoret bifölls, vilket Vattenfall i sin tur överklagade.

Nu har Miljö och marköverdomstolens dom kommit och vindkraftsparken får byggas i hela det område som omfattades av det ursprungliga tillståndet. Däremot får Vattenfall inte bygga i det område som ligger nära en tjäderspelplats och inte fler än 13 verk.

Vattenfall meddelar att byggstart för Grönhult beräknas ske år 2024, under förutsättning att investeringsbeslut fattas av Vattenfalls styrelse.