Programmet, som består av åtta rubriker, inklusive bland annat utbildning, omsorg och sysselsättning, har tagits fram vid en 5-klöversammankomst på Yxenhaga. Totalt kom 47 stycken 5-klöverpolitiker för att diskutera och debattera.

Här hittar du programmet i sin helhet

Enligt Gert Jonsson (M) eftersträvas breda parlamentariska lösningar. Viljan är liksom många andra av skrivningarna i programmet ganska allmänna; som att sträva efter samverkan mellan olika förvaltningar och att ta tillvara kommunens vattendrag och gröna områden.

Miljöpartisten Stig-Göran Hultsbo, till vänster, åkte tåg och blev försenad av vädret till programpresentationen. Senare samlades man till en enande bild.
Foto: Gunnar Hoglund

Vårdcentral i Vaggeryd

Lite mer spännande är att de fem partierna är överens om att vårdcentralen i Vaggeryd bör få en centralare placering. Tanken är inte bara att det ska bli närmare för Vaggerydsborna, utan även att den ska bidra till att stärka ortens centrum. Partierna är också överens om att inte ge upp kampen om byggande på skjutfältet.

– Det är också viktigt att medborgarna känner sig trygga. Om landets poliser fördelas rättvist över landets kommuner skulle vi få tio som arbetade i Vaggeryd – därför tycker vi också att de ska vara fast stationerade här, säger Thomas Axelsson (KD).

Annons

Samtidigt som kravet på poliser vill man också, snabbt, stötta människor som är på väg åt fel håll.

Torsdagen den 28 januari 2016 undertecknade dåvarande kommunalrådet Allan Ragnarsson tillsammans med Polisen ett medborgarlöfte om bland annat ett aktivare arbete mot narkotika. Nu vill 5-klövern även ha en polisstation i Vaggeryds kommun.

Vill ha utmanarrätt

Vaggeryds kommun har kritiserats för att satsa lite på kultur och fritid. Det vill man ändra på.

- Vi har en vilja att öka anslagen till föreningarna, men det handlar inte bara om pengar. Det kan även handla om att det ska bli lättare att hitta dem, säger Ewa Magnusson (L).

Under den presskonferens om programmet nämndes ett par andra målsättningar som inte direkt står med i programmet. Gert Jonsson, kommunstyrelsens ordförande, vill gärna anamma ett initiativ som testats i Vetlanda.

– Utmanarrätt innebär att delar av kommunens verksamhet ska kunna utmanas av den som tror att den kan genomföras på ett bättre sätt, förklarar han.

Han underströk också värdet av de företagsbesök som har gjorts under den senaste tiden. Där har han och andra kommunala företrädare fått många nya idéer. Ewa Magnusson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden passade på att nämna även besöken i föreningarna som värdefulla.